Бүлгийн хичээл

Мэдээлэл

Хуваалцах

Холбоосыг хуваалцаж, QQEnglish -д элсэх найзуудаа танилцуулна уу: Холбоосыг хуулж аваад найзуудтайгаа хуваалцаарай.